Home

    Profiel

 Werkwijze

   Contact

 Producten

Uw adviesbureau op het raakvlak van HR, Organisatie en Communicatie

 

 

Bosscher

Consultancy

 

bureau voor duurzaam personeelsmanagement

- aantrekken en behouden van talent -

 

Arbeidsmarktcommunicatie

   & Talentmanagement

 

 

 

 

 

 

Bosscher Consultancy is een adviesbureau voor duurzaam personeelsmanagement.

Voor het aantrekken en behouden van talent in uw organisatie. Van strategie tot en met implementatie, van beleidsplan tot en met begeleiding bij de uitvoering.

 

Specialist in Arbeidsmarktcommunicatie en Talentmanagement.

 

Hierbij ondersteun ik bij 4 hoofdzaken:

v uw wervingsstrategie,

v het selectietraject,

v talentmanagement,

v uw werkgeversimago.

In 3 vormen:

v interim management

v advies

v workshops

 

Voor organisaties:

v die structureel behoefte hebben aan nieuw personeel, door bijvoorbeeld vergrijzing.

v die beseffen dat het straks steeds lastiger wordt om te concurreren op de arbeidsmarkt.

v die een cultuurverandering willen doorvoeren waarbij extra aandacht voor talentvolle medewerkers gewenst is.

v waar het personeelsbestand is gereduceerd door reorganisatie of fusie. Professionalisering, coaching van managers en behoud van medewerkers staat centraal.

 

U kunt mij inhuren als adviseur of interim. Ik richt me op (middel)grote organisaties (of businessunits vanaf ca 100 fte), die de expertise niet in huis hebben, extra capaciteit nodig hebben of ter vervanging bij ziekte of verlof.

 

CSI. Een uniek concept. Career Scene Investigation.

Uw huidige situatie, uw wensen en behoefte wordt door grondig onderzoek in kaart gebracht. Ik breng mijn kennis en ervaring in. We onderzoeken samen de mogelijkheden en ik draag de best passende oplossingen aan.

 

Trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt: bent u op de hoogte?

Nu de economische crisis over zijn dieptepunt heen is zal de concurrentie op de arbeidsmarkt heftiger zijn dan ooit. Bovendien is de aanbodkant sterk aan het veranderen. U zult merken dat het voortbestaan van uw organisatie hiervan afhankelijk is. Wie niet de juiste mensen weet te vinden en te behouden zal aan concurrentiekracht verliezen, met alle gevolgen van dien. Als u zich goed wilt voorbereiden belt u mij voor een oriënterend gesprek.

 

Strategisch advies

 

Interim management

Concurrentiekracht

Cultuurverandering

CSI

Duurzaamheid