Home

    Profiel

 Werkwijze

   Contact

 Producten

Uw adviesbureau op het raakvlak van HR, Organisatie en Communicatie

 

 

Bosscher

Consultancy

 

bureau voor duurzaam personeelsmanagement

- aantrekken en behouden van talent -

 

Arbeidsmarktcommunicatie

   & Talentmanagement

 

Selectieproces & Selectiemethoden: de beste kandidaten

 

Het selectieproces

Hoe gaat uw bedrijf om met de respons, wie gaat de respons op welke manier opvolgen? Welke werkwijze hanteert u voor het selecteren van de juiste kandidaat, maakt u gebruik van een matchingsysteem of vertrouwt u volledig op de deskundigheid van uw mensen? Hoe is de aansturing en evaluatie ingericht van uw recruiters, vacaturehouders, intermediairs? Dragen zij uit wat u in de wervingsuitingen heeft beloofd?

 

Een goede balans in snelheid en zorgvuldigheid

Dit draagt niet alleen bij aan een positieve beleving bij de sollicitant om daadwerkelijk bij u te gaan werken, het draagt ook bij aan een positief werkgeversimago.

 

Selectiecriteria

Kijkt u verder dan alleen naar harde criteria zoals opleiding en ervaring? Het selecteren van de juiste persoonlijkheid is minstens zo belangrijk. U wilt de beste kandidaat, de best passende kandidaat voor de specifieke functie en uw organisatie.

 

Selectiemethoden

Screent u de kandidaten op social media? Beperkt u zich tot een diepte-interview met HR en de manager/vacaturehouder? Organiseert u een open dag zodat belangstellenden de sfeer van uw bedrijf kunnen proeven en kennis kunnen maken met huidige medewerkers? Maakt u gebruik van online testen of schakelt u een assessmentbureau in? Welke methoden zijn het meest effectief voor u, welke kiest u?

 

Selectieprocedure

Binnen welke termijn en op welke wijze krijgen respondenten bericht van ontvangst van de sollicitatie en wanneer uitsluitsel omtrent een eerste selectiegesprek? Vraagt u kandidaten een case in te sturen en deze te presenteren? Wat werkt het beste en om welke capaciteit vraagt dit?

 

Meer rendement

Heeft u inzicht in en overzicht van alle (toekomstige) vacatures in uw hele organisatie?

U haalt meer rendement uit de selectieprocedure voor betreffende vacature als u bekijkt of de kandidaat op een andere openstaande vacature past.

Werkt u met rapportages en KPI’s? Als u zorgt voor een tijdige en heldere rapportage van uw bevindingen en resultaten kunt u tijdig bijsturen en kunt u toekomstig gaan sturen op KPI’s.

 

Talentpool

Uw eigen visvijver voor toekomstige vacatures. Is het voor uw organisatie passend en noodzakelijk om een talentpool aan te leggen?

 

Alternatieve oplossingen

De respons, het aanbod voldoet niet aan uw vraag. U heeft niet de juiste kandidaten kunnen selecteren. Neemt u het risico dat uw bedrijfsactiviteiten nu geen doorgang vinden omdat u de positie niet kunt invullen? Wat zijn passende en effectieve alternatieven?

 

Talentpool

Selectie evenement

Persoonlijkheid

Respons

Capaciteit

Assessmentbureau

Producten