Home

    Profiel

 Werkwijze

   Contact

 Producten

Uw adviesbureau op het raakvlak van HR, Organisatie en Communicatie

 

 

Bosscher

Consultancy

 

bureau voor duurzaam personeelsmanagement

- aantrekken en behouden van talent -

 

Arbeidsmarktcommunicatie

   & Talentmanagement

 

Visie: Vooruitzien en toekomstgericht handelen.

 

Zoals de Bromo sunrise & sunset: diverse schakeringen, kleuren, vormen. Ik hecht waarde aan inhoud en vorm. Elke dag komt de zon op, elke dag is anders, wees voorbereid op veranderingen zodat je er flexibel op in kunt spelen.

 

v Duurzaamheid. People, Planet > Profit. Aandacht voor natuurlijk en menselijk kapitaal zorgt voor winst op korte en langere termijn. Niet alleen winst in termen van geld: ook in kennis, in medewerkers- en klanttevredenheid. In duurzame, langdurige oplossingen. Met meerwaarde.

v De wereld is dynamisch, de economie is onvoorspelbaar, er zijn maar weinig zekerheden.  Laagconjunctuur is tijdelijk. Ontgroening en vergrijzing zijn structureel. Wees voorbereid op veranderingen zodat je er flexibel op in kunt spelen. Maak plannen. Scenario’s.

v Leven is meervoud van Lef. Vooruitzien is lef hebben. Ondernemen is vooruitzien en toekomstgericht handelen. Nieuwe wegen inslaan, ongebaande paden durven bewandelen.

 

Hoe werkt u toe naar het komend herstel op de markt terwijl niemand weet wanneer dat gaat plaatsvinden en in welke vorm? Durf lange termijn plannen te maken, welke competenties heeft u nodig bij groei?

Maak scenario’s voor een grotere flexibele laag medewerkers, experts op flexbasis.

Denk na over mobiliteit: realiseert u zich dat een aanzienlijk aantal van uw huidige medewerkers ontevreden zijn (door diverse oorzaken) en het liefst zo snel mogelijk weg willen zodra de markt aantrekt. Dit creëert kansen om het kaf van het koren te scheiden maar investeert u wel genoeg in de talenten die u wilt behouden?

Blijf investeren in uw imago als werkgever.

Durf anticyclisch te werven: werf nu medewerkers voor huidige en toekomstig moeilijk invulbare vacatures in hoogconjunctuur. Nu minder kosten en spreiding van kosten zodat u straks, bij groei, meer winst maakt. Sla uw slag.

Leer de kracht kennen van diversiteit, van het samensmelten van culturen.

Duurzaam HRM: op het raakvlak van HR, organisatie en communicatie: haal voor langere termijn meer waarde uit uw medewerkers, uw talenten.

 

Employer Branding & Corporate Communicatie.

Door het versmelten van uw corporate communicatiestrategie met uw arbeidsmarktcommunicatie (AMC) strategie kunt u meer doelstellingen tegelijk nastreven richting al uw doelgroepen: uw (toekomstige) medewerkers, klanten, consumenten, investeerders, sponsoren en andere stakeholders.

v Het bekend(er) maken van uw merk en het creëren van de gewenste associaties met het merk

v Het versterken van uw (positief) imago

v Een aantrekkelijk platform bieden voor kennisdeling, productpromotie en –innovatie.

Altijd met behoud van een en dezelfde (werkgevers)merkidentiteit.

 

Cultuurveranderingen. Uw behoefte op korte en op lange termijn. Veel organisaties beschikken over een relatief oud personeelsbestand. U heeft behoefte aan nieuwe instroom, jongere medewerkers. U heeft behoefte aan verschillende (culturele) generaties. Niet alleen omdat u wegens een toekomstig ander aanbod (door vergrijzing en ontgroening en een zich verder ontwikkelende multiculturele samenleving) aangewezen bent op een ander personeelsbestand, u moet ook beter inspelen op uw klanten en consumenten, op uw afzetmarkt die aan verandering onderhevig is. Verschillende (culturele) generaties integreren, samenwerken. Werk aan een kwalitatief goed samenwerkend topteam.

 

Mijn visie op actuele arbeidsmarkt gerelateerde zaken en bijeenkomsten kunt u lezen op

www.HI-RE.nl weblog voor en door interim Recruitment, HRM en Arbeidsmarktcommunicatie professionals.

 

Toekomst

Diversiteit

Synergie

Leven is

meervoud van Lef

People Planet Profit

samenwerken

Profiel