Home

    Profiel

 Werkwijze

   Contact

 Producten

Uw adviesbureau op het raakvlak van HR, Organisatie en Communicatie

 

 

Bosscher

Consultancy

 

bureau voor duurzaam personeelsmanagement

- aantrekken en behouden van talent -

 

Arbeidsmarktcommunicatie

   & Talentmanagement

 

Personeelsplanning & Wervingsstrategie

 

Personeelsplanning.

Het vertalen van uw businessplan naar een personeelsplanning. Wanneer verwacht u welke vacatures in het komende jaar/jaren? Welke competenties heeft u nodig, nu, en in de toekomst bij groei? Maken deze functies onderdeel uit van uw vaste kern of is het zinvoller om de functies flexibel in te vullen?

 

Zijn de benodigde competenties/functionarissen in uw organisatie aanwezig zodat u intern kunt werven en doorstroom kunt bevorderen of dient u ze extern aan te trekken.

Heeft u in kaart wat de potentie en wensen zijn van uw huidige personeel? Hoe is het gesteld met de mobiliteit(swens) van uw huidige medewerkers?

Gaat u intern werven of ook extern? Heeft u een talentpool waaruit u kunt nutten?

 

Wervingsstrategie.

U heeft heldere functieprofielen. Inhoud en competenties zijn duidelijk. Eerst van belang is ook in kaart te hebben wat uw positionering is en uw propositie: wat zijn uw “unique value points” (UVP’s). Dit gaat verder dan uw arbeidsvoorwaarden.

 

Van even groot belang is het vaststellen en omschrijven van uw doelgroep: doelgroepsegmentatie en doelgroeponderzoek. Kennis van doelgroepen, waar bevinden ze zich, wat beweegt hen op de arbeidsmarkt, wat zijn hun wensen.

 

Is uw vacature en uw bedrijf aantrekkelijk voor de doelgroep? Wat bepaalt een goede vacaturetekst? Het gaat niet om het verkrijgen van zoveel mogelijk reacties, het gaat om de juiste respons. Beschikt uw recruitmentafdeling over de juiste mensen en systemen om de respons snel en vakkundig te verwerken?

 

Hoe aantrekkelijk en goed functionerend is uw recruitmentsite? Heeft u een professionele vacaturesite met heldere relevante informatie en een handig zoeksysteem?

Welke middelen en instrumenten zet u in?

Bent u op de hoogte van alle “nieuwe media”?  

 

Essentiële zaken voor het ontwikkelen en uitvoeren van een geslaagde wervingscampagne in het kort:

v Inzicht in uw wervingsbehoefte

v Kennis van doelgroepen (push en pull factoren)

v Kennis van uw imago als werkgever, een goede positionering en proposities

v Middelen en media

v Organisatie en werkwijze, mensen en processen. Op elkaar afgestemde in- en externe samenwerking.

 

 

Competenties

Businessplan

Mobiliteit

Doelgroep

segmentatie

Recruitmentsite

UVP’s

Producten